ANUNȚ PUBLIC Universitatea din Piteşti prin COLEGTER-UPIT lansează invitaţia participării companiilor în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”

 

ANUNȚ PUBLIC

Universitatea din Piteşti prin COLEGTER-UPIT lansează invitaţia participării companiilor în cadrul proiectului

„Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”

Codul proiectului: SMIS 2014+: 121221

 

 

Universitatea din Pitești implementează în perioada 06 februarie  2018 – 05 august 2021 proiectul  finanțat din fonduri europene având următoarele caracteristici:

 

Codul proiectului: 121221

Titlul proiectului: „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava – lider de parteneriat

Parteneri: Universitatea din Piteşti -P1, Universitatea de Vest din Timişoara -P2, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău -P3

Manager proiect: COZIANU Ioana Andreea

Perioada de implementare: 06 februarie  2018 – 05 august 2021

Valoare: 5.913.896,21

Proiect finanțat prin: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: “Educație și competențe”

 

Prin obiectivul general definit, proiectul urmărește îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi accesul la învăţământul terţiar şi a celui echivalent în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în special pentru grupurile defavorizate, respectiv:

 

  • rata de cuprindere îmbunătăţită în învăţământul terţiar, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane;
  • rata diminuată de abandon a studiilor terţiare în special pentru categoriile dezavantajate de persoane;
  • oferte educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI;
  • personal didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate ale căror competenţe s-au îmbunătăţit cât şi îndeplinirea obiectivelor prevăzute în cartele universitare ale celor patru parteneri – instituţii publice de învăţământ superior acreditate.

 

Pentru buna implementare a proiectului, Universitatea din Pitești caută parteneri care, pe bază de acord, să contribuie la atingerea obiectivelor specifice OS1 si OS3:

 

Obiectiv specific 1

Îmbunătățirea participării a 300 de studenți (din care 60 persoane care provin din grupuri vulnerabile) si integrarea a 40 de cursanți (din care 40 persoane care provin din grupuri vulnerabile) în învățământul terțiar universitar si non-universitar, organizat în cadrul a patru instituții de învățământ superior acreditate, în vederea creșterii ratei de cuprindere în învățământul terțiar.

 

Obiectiv specific 3

Îmbunătățirea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar (6 oferte educaționale/ cursuri complementare) si non-universitar (2 programe de studii) organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea corelării acestora cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI

 

Rolul partenerilor în cadrul implementării proiectului este acela de a asigura stagii de pregătire practică a elevilor din grupul țintă.

 

Pot participa în cadrul procesului de selecție companii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au capacitatea să asigure desfăşurarea stagiilor de practică în conformitate cu Lg. nr.258 din 2007 și cu reglementările interne COLEGTER-UPIT;
  • au capacitatea de a primi în practică cel puțin un elev din cadrul programelor de studii: Tehnician tehnolog mecanic și Tehnician operator maşini cu comandă numerică;
  • doresc să se implice în activități de consultare pe teme legate de piața muncii și inserția elevilor din cadrul celor două programe;
  • pot asigura condiții optime pentru desfășurarea stagiului de practică (dispun de infrastructură și dotări corespunzătoare);
  • dispun de personal calificat compatibil cu domeniul de elevilor practicanți;
  • doresc să se angajeze în relații de colaborare cu COLEGTER-UPIT pentru o perioada de minim 2 (trei) ani universitari (2019-2021).

 

Organizațiile interesate vor transmite o scrisoare de intenție (conform model) în format electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin depunerea acesteia la sediul Universității din Pitești, din Strada Târgul din Vale, nr.1, 110040, Pitești, Argeș. Candidaturile se primesc zilnic în perioada 20 aprilie –  15 mai 2021.

 

Pentru infamații suplimentare vă puteți adresa expertului Responsabil de parteneriate.

 

 

 Lect. univ. dr. Adriana Ioana PÎRVU

Responsabil parteneriate

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

mobil: 0727652703

 

 

 

 

 

Citit 116 ori
Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework