Dan Badea

Dan Badea

 

Odată început acest al doilea semestru, Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte, prin Centrul de cercetări asupra imaginarului IMAGINES, redeschide seria de ateliere lunare Cartea și Filmul.

Marți, 25 februarie 2020, ora 10.00, în sala B 121, studenții și cadrele didactice ale departamentului sunt așteptate să (re)descopere legătura indestructibilă dintre literatură și arta cinematografică, ambele privite ca forme ale frumosului și ca sursă de a inspira participanții să se apropie de caracterele umane înalte.

Moderatorii acestui eveniment cultural,  conf. univ. dr. habil. Diana Lefter și lect. univ. dr. Bogdan Cioabă, și organizatorii săi, lect. univ. dr. Cătălina Constantinescu și lect. univ. dr. Adriana Apostol, au ales, pentru această ediție, să valorifice opera lui Oscar Wilde, The Importance of Being Ernest (Ce înseamnă să fii onest).

Această comedie trivială, reprezentată scenic, pentru prima dată, la 14 februarie 1895, invită la conștientizarea importanței onestității în existența umană, într-o manieră comică, indiferent de perioada istorică și de contextul social la care ne referim. Personajele care îi dau viață pot fi extrapolate în societatea contemporană. În comportamentul și atitudinile lor se regăsesc oricare dintre cei care trăiesc dominați de minciună și de o identitate falsă.

Balansul dintre aparență și esență, dintre a fi și a părea este perfect surprins și de filmul omonim, regizat de Oliver Parker și oferit spre vizionare în 2002. Actori precum Colin Firth, Rupert Everett și Reese Whiterspoon vor introduce publicul în atmosfera operei lui Oscar Wilde, făcându-l să reflecteze asupra diferitelor tipologii umane.     

 

 

Astăzi, 17.02.2020, au avut loc alegerile pentru funcția de Rector al Universității din Pitești, pentru mandatul 2020-2024. Alegerile s-au desfășurat într-un singur tur. La secția de votare s-au prezentat și exprimat votul 285 din 417 persoane cu drept de vot.

 

Biroul Electoral a constatat îndeplinirea cvorumului. În urma numărării voturilor a rezultat că au fost legal exprimate pentru candidatul conf.univ.dr. Dumitru CHIRLEȘAN 261 de voturi.

 

Așadar, comunitatea academică a ales în funcția de Rector al Universității din Pitești, pentru mandatul 2020-2024, pe dl. Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN.

La Universitatea din Pitești, în zilele de 12 și 13 februarie 2020,  s-au desfășurat dezbateri în cadrul comunității academice în ceea ce privește candidatura la funcția de Rector a d-lui conf.univ.dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN, pentru mandatul 2020-2024. La întâlnire au fost prezente cadre didactice și de cercetare titulare ale universității, alături de reprezentanți ai studenților în Senatul UPIT și în consiliile facultățiilor. Ședința a fost prezidată de dl. conf.univ.dr. Dumitru DIACONU, președintele Comisiei Electorale.

Evenimentele s-au distins prin participarea în premieră a reprezentanților mediului socio-economic: dl. Christophe DRIDI - CEO Automobile Dacia și Managing Director Groupe Renault Romania, dl. Luca RABIA, Gold Plast- Group Operations Director și Vicepreședinte al Consiliului Consultativ al Rectorului UPIT și dl. Gilles SCIBERRAS – Director Vehicle Production Engineering, parteneri strategici ai Universității din Pitești.

Candidatul unic la funcția de Rector, conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN, și-a prezentat strategia managerială pentru mandatul următor. Planul managerial prezentat de candidat este construit pe trei piloni și anume:,,Continuitate, Stabilitate și Dezvoltare durabilă’’.

Una dintre țintele Planului de management o reprezintă menținerea calificativului Grad de Încredere Ridicat. De o deosebită importanță este consolidarea relațiilor existente cu mediul socio-economic și dezvolarea de noi parteneriate. În acest sens, se urmărește plierea ofertei educaționale pe cerințele și exigențele mediului socio-economic.

Totodată, se continuă dezvoltarea stucturii de management al cercetării științifice și creației universitare.

Un alt obiectiv subliniază importanța continuării internaționalizării UPIT prin realizarea de noi acorduri cu parteneri din mediul academic și cel socio-economic internațional, dar și includerea universității în cât mai multe organizații internaționale de prestigiu.

În Planul de management, candidatul conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN, a luat în considerare și o serie de obiective ale Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România ( ANOSR), reunite sub genericul CO-RECTOR. Prezentarea Planului de management a fost urmată de sesiuni de întrebări adresate candidatului.

În încheiere, candidatul Dumitru CHIRLEȘAN a rezonat cu cerințele și propunerile celor prezenți la dezbatere și a asigurat comunitatea academică a UPIT că fiecare activitate se regăsește în aria de interes în mandatul ce urmează.

Miercuri, 19 februarie, ora 14, la Biblioteca Universității, etajul I, corpul I, are loc  întâlnirea cu KEVIN BREUIL, responsabil de cooperare universitară în cadrul Institutului Francez care va vorbi despre oportunitățile pe care le au studenții români de a obține burse ale Guvernului francez.
Această reuniune se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor care vor să obțină diplomă dublă în urma acordului dintre universități din România și Franța.
Mr. KEVIN BREUIL va răspunde întrebărilor tuturor celor interesați.
Vă așteptăm !
 
 
Alianța Franceză, Pitești
 
 
 
 

"Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, prin Centrul de cercetări asupra imaginarului IMAGINES și Centrul de reușită universitară,  organizează, în perioada 12-14 iunie 2020, Conferința internațională anuală LIMBĂ ŞI LITERATURĂ – REPERE IDENTITARE ÎN CONTEXT EUROPEAN.   Evenimentul științific se derulează în colaborare cu Agence universitaire de la Francophonie (AUF) și Albanian Society for the Study of English (ASSE).

Tema propusă pentru acest an poartă numele de Reprezentări ale reticenței, datorită plajei semantice largi, situată între vorbire și non-vorbire/tăcere, pe care termenul reticență o are.
 
Lucrările se vor redacta în engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană sau portugheză. Vor fi publicate în revista Limba și literatura - repere identitare în context european (indexată BDI: ErihPlus, EBSCO, CEEOL, IndexCopernicus, DOAJ etc.) lucrările acceptate de membrii comitetului de peer review. Celelalte lucrări vor fi publicate într-un volum colectiv, cu ISBN, la o editură recunoscută.
 
Timpul alocat susţinerii unei lucrări este de 15 minute, dezbaterile fiund organizate pe secțiuni: Limba română. Literatură română. Literatură comparată. Didactica limbii române. Comunicare şi studii culturale; Limba franceză. Literatură franceză. Literaturi francofone. Studii culturale franceze. Studii culturale canadiene. Didactica limbii franceze. Traductologie – limba franceză. Limbaje de specialitate – franceză; Limba spaniolă. Literatură spaniolă. Literatură hispanoamericană. Studii culturale hispanice și hispanoamericane. Didactica limbii spaniole. Traductologie - limba spaniolă. Limbaje de specialitate – spaniolă; Limba engleză. Literatură engleză. Literaturi anglofone. Studii culturale britanice și americane. Didactica limbii engleze. Traductologie – limba engleză. Limbaje de specialitate – engleză; Limba germană. Literatură germană. Studii culturale germanice. Didactica limbii germane. Traductologie – limba germană. Limbaje de specialitate – germană; Istorie, civilizaţie, societate, culturăLimbaje de specialitate (franceză, engleză, germană); Artele spectacolului, muzică.
 

Calendarul conferinței:

 -    3 aprilie 2020 – primirea talonului de participare;

-   17 aprilie 2020 – confirmarea acceptării lucrării;

-   29 mai 2020 – achitarea taxei de participare;

-   12-14 iunie 2020 – desfășurarea lucrărilor conferinței;
-   31 iulie 2020 – trimiterea lucrării in extenso 

 Pentru informaţii suplimentare, organizatorii au pus la dispoziția celor interesați următoarele adrese de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.."

Prima promoție de elevi ai Colegiului Terțiar Nonuniversitar din cadrul UPIT, calificarea Analist programator, a susținut examenul de finalizare a studiilor cu rezultate maxime.

Absolvenții Colegiului Terțiar Nonuniversitar au primit certificarea în domeniul informatică și, începând de acum, sunt așteptați de mediul socio-economic.

Felicitări absolvenților, cadrelor didactice și, nu în ultimul rând, doamnei Director al Colegiului, conf.univ.dr.ing. Mădălina MARIAN, pentru întreg suportul acordat  în vederea înființării acestei structuri educaționale cu caracter de pionierat în spațiul universitar românesc.

 
"Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte al Universității din Pitești, prin Centrul de cercetări asupra imaginarului IMAGINES, va celebra, vineri, 20 martie 2020ora 13.00Ziua Internationala a Francofoniei. 
Publicul, format din cadre didactice universitare și preuniversitare, elevi de liceu, studenți, va  pătrunde într-o atmosferă francofonă si francofilă, creată în jurul limbii sinonime cu literatura,  politica, diplomația, drepturile omului,  organizațiile mondiale. 
Evenimentul, moderat de conf. univ. dr. habil. Diana Lefter, îi va avea ca invitați pe conf. univ. dr. Dumitru Chirleșan, rectorul UPIT; conf. univ. dr. Crina Zărnescu, președinta Alianței Franceze din Pitești; Victor Yila, actor si specialist în comunicare.
Discuțiile se vor concentra pe semnificațiile culturii franceze, rolul jucat de  Franța pe scena politica trecută și actuală, multiculturalitatea spațiului francofon.
 Nu va lipsi nici momentul artistic, susținut de studenții francofoni ai Departamentului Limbă, Literatură, Istorie și Arte, coordonați de lect. univ. dr. Bogdan Cioabă. 
 Organizatorii speră ca la finalul acestui eveniment publicul să se conecteze ireversibil cu  limba franceză și cu valorile și identitatea culturală francofonă."
Go to top
Template by JoomlaShine